AdvokatKODEKS er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder. Ordningen indebærer, at vi arbejder loyalt og proaktivt med de fem principper:

  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Synligt socialt ansvar
  • Håndtering af etiske dilemmaer
  • Moderne ledelse med fokus på kunder og medarbejdere
  • Mangfoldighed og diversitet som styrke

Vi arbejder bl.a. med principperne gennem pro-bono arbejde og ved at kommunikere åbent omkring vores værdier og etik, ledelsesstruktur, ydelser og virksomhedens principper for prissætning. Vi gennemfører løbende medarbejdertilfredshedsundersøgelser og drøfter resultaterne heraf med vores medarbejdere med henblik på at forbedre vores hverdag.