Malene Fiala

Malene er advokatsekretær i afdelingen for fast ejendom og byggeri samt afdelingen for erhvervs- og selskabsret.

Malene arbejder blandt andet med berigtigelse af ejendomshandler og dødsbobehandling.

Malene har arbejdet i GALST siden 2007.

Telefon 33637427

E-mail mf@svega.dk

Gitte Liliendal

Gitte er advokatsekretær i afdelingen for fast ejendom og byggeri samt afdelingen for erhvervs- og selskabsret.

Gitte arbejder blandt andet med berigtigelse af ejendomshandler, tvangsauktioner og stiftelse af selskaber.

Gitte har arbejdet i GALST siden 2010.

Telefon 33637409

E-mail gl@svega.dk

Pernille Sternberg

Pernille er advokatsekretær i afdelingen for fast ejendom og byggeri.

Pernille arbejder blandt andet med inddrivelse af fordringer, tvangsauktioner og eksklusionssager.

Pernille har arbejdet i GALST siden 2009.

Telefon 33637402

E-mail psc@svega.dk

Administration

Charlotte Holgersen

Charlotte er administrationschef. Hun har blandt ansvaret for den daglige kontor- og personaleadministration, virksomhedens IT-infrastruktur og at udarbejde løbende regnskaber, budgetter, statistikker m.v. til ledelsen.

Charlotte har arbejdet i GALST siden 1993.

Telefon 33637412

E-mail ch@svega.dk

Susanne Brodersen

Susanne er administrativ medarbejder. Hun arbejder blandt andet med vedligeholdelse af intranettet, planlægning af fælles arrangementer, praktiske forhold omkring kontoret og andre administrative opgaver.

Susanne har arbejdet i GALST siden 2012.

Telefon 33637411

E-mail sb@svega.dk

Søs Karlsen

Søs er regnskabsassistent i bogholderiet. Hun arbejder blandt med betalinger, bogføring og forskelligt forfaldent arbejde.

Søs har arbejdet i GALST siden 2010.

Telefon 33637420

E-mail sk@svega.dk

Inkasso

Maj Nielsen

Maj er afdelingsleder i inkassoafdelingen. Hun har således personale- og ledelsesansvaret i afdelingen, ligesom hun selv forestår behandling af inkassosager.

Maj har arbejdet i GALST siden 2007.

Telefon 33637408

E-mail mn@svega.dk

Aase Irene Pedersen

Aase er sagsbehandler i inkassoafdelingen. Hun arbejder blandt med inddrivelse af fordringer samt kontakt til forskellige retter, klienter og debitorer.

Aase har arbejdet i GALST siden 2011.

Telefon 33637433

E-mail aip@svega.dk

Helle Rusbjerg

Helle er sagsbehandler i inkassoafdelingen. Hun arbejder blandt med inddrivelse af fordringer samt kontakt til forskellige retter, klienter og debitorer.

Helle har arbejdet i GALST siden 2014.

Telefon 33637422

E-mail hr@svega.dk

Louise Schalburg

Louise er sagsbehandler i inkassoafdelingen. Hun arbejder blandt med inddrivelse af fordringer samt kontakt til forskellige retter, klienter og debitorer.

Louise har arbejdet i GALST siden 2009.

Telefon 33637429

E-mail ls@svega.dk

Jurastuderende

Christine Franke Albech

Christine er legal trainee i inkassoafdelingen, hvor hun blandt andet behandler sager og møder i fogedretten.

E-mail caf@svega.dk

Laila Gülüzar Uzunel

Laila er legal trainee i inkassoafdelingen, hvor hun blandt andet behandler sager og møder i fogedretten.

E-mail glu@svega.dk

Anne Arvidsen

Anne er legal trainee i inkassoafdelingen, hvor hun blandt andet behandler sager og møder i fogedretten.

E-mail aa@svega.dk

Emil Munk De Voss

Emil er legal trainee i inkassoafdelingen, hvor han blandt andet behandler sager og møder i fogedretten.

E-mail em@svega.dk

Victor Sværke-Nygaard

Victor er legal trainee i inkassoafdelingen, hvor han blandt andet behandler sager og møder i fogedretten.

E-mail vs@svega.dk