K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Finn Altschuler, Peter Jakobsen

Tandlægepraksis er særlig type virksomhed, som på den ene side opererer på kommercielle markedsvilkår og under samme rammer, som resten af erhvervslivet. På den anden side er drift af tandlægepraksis samtidig kendetegnet ved en stærk grad af særregulering. Sundhedsloven, autorisationsloven, overenskomster, kvalitetsstandarder og GDPR for blot at nævne nogle.

Tandlægebranchen har i en årrække undergået en kraftig kommercialisering ikke mindst med de store tandlægekæders indtog på det danske marked. For den deltagende tandlæge i en kæde, har det bl.a. bevirket en øget professionalisering af driften, billigere indkøbspriser og mere tid til patienterne. Kædernes opblomstring har også medført større konkurrence og ikke mindst et øget fokus på ejerreglerne og de ofte komplicerede ejerkonstruktioner tandlægekæderne arbejder med. Det er blevet nemmere at sælge sin tandlægepraksis samtidig med, at asymmetrien mellem tandlægekæden og den enkelte tandlæge, sompræsenteres for ofte særdeles komplicerede kontraktkomplekser, er vokset. 

Der er meget at holde styr på, og det stiller krav om indsigt ikke bare til tandlægen som virksomhedsejer men også til den advokat, der rådgiver om juridiske forhold indenfor området.

GALST & ALTSCHULER Sundhedsretsadvokater er det mest specialiserede advokatkontor inden for sundhedsret i Danmark. Vi har både tandlægekæder og selvstændigt praktiserende tandlæger som klienter. Vi yder 360˚ juridisk rådgivning, bl.a. indenfor: