galst map

Profil

GALST & ALTSCHULER Sundhedsretsadvokater, der er opstået ved en sammenlægning af sundhedsretsafdelingerne i advokatfirmaerne Linde & Altschuler og GALST Advokataktieselskab, er efter sammenlægningen en specialistafdeling og et særligt og væsentligt fokusområde i GALST Advokataktieselskab.

Vi driver en moderne og internationalt orienteret advokatvirksomhed, hvor vi har nære relationer til vores kunder og sætter os ind i deres forretning. Vi deler vores kunders glæder og fjerner i videst muligt omfang deres bekymringer. Vi lægger vægt på at være tilgængelige, når det brænder på, og på at yde rådgivning, der giver kommerciel mening for vores kunder. Vi elsker vores arbejde og passer på hinanden og på vores kunder.

Siden 2015 har vi været fast optaget på Legal 500s liste over de bedste advokatfirmaer i Danmark indenfor specialerne immaterialret, tvistløsning, fast ejendom og erhvervsrådgivning M&A.

Med vores medlemskab af det internationale advokat- og revisornetværk Alliott Global Alliance har vores klienter adgang til rådgivning i over 80 lande.

Vi har tiltrådt Danske Advokaters advokatKODEKS, hvorved vi forpligter os til at arbejde for følgende fem værdier: Åbenhed, social ansvarlighed, håndtering af etiske dilemmaer, fokus på kunder og medarbejdere samt mangfoldighed og diversitet. Vi støtter bl.a. Climb for Charity samt DrugRebels med økonomisk støtte og pro bono-arbejde.