galst map

K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Finn Altschuler, Peter Jakobsen

Almen praksis er på mange måder rygraden i det danske sundhedsvæsen med en afgørende betydning for sundhedsvæsenets samlede effektivitet og kvalitet.

Almen praksis er en særlig type virksomhed, som på den ene side opererer på kommercielle markedsvilkår og under samme rammer, som resten af erhvervslivet. På den anden side er drift af almen praksis samtidig kendetegnet ved en stærk grad af særregulering. Sundhedsloven, autorisationsloven, overenskomsterne, kvalitetsstandarder og GDPR for blot at nævne nogle. Dertil kommer de alment praktiserende lægers særlige organisationsformer, organisationsstrukturen med PLO og Regionerne. Der er meget at holde styr på, og det stiller krav om indsigt ikke bare til den alment praktiserende læge som virksomhedsejer men også til den advokat, der rådgiver om juridiske forhold indenfor almen praksis.

GALST & ALTSCHULER Sundhedsretsadvokater er det mest specialiserede advokatkontor inden for sundhedsret i Danmark. Vi yder 360˚ juridisk rådgivning, bl.a. indenfor: