K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Finn Altschuler, Peter Jakobsen

Speciallæge praksis er særlig type virksomhed, som på den ene side opererer på kommercielle markedsvilkår og under samme rammer, som resten af erhvervslivet. På den anden side er drift af speciallæge praksis samtidig kendetegnet ved en stærk grad af særregulering. Sundhedsloven, autorisationsloven, overenskomsterne, kvalitetsstandarder og GDPR for blot at nævne nogle. Dertil kommer de særlige organisationsformer, organisationsstrukturen med FAS og Regionerne. Der er meget at holde styr på, og det stiller krav om indsigt ikke bare til speciallægen som virksomhedsejer men også til den advokat, der rådgiver om juridiske forhold indenfor området.

GALST & ALTSCHULER Sundhedsretsadvokater er det mest specialiserede advokatkontor inden for sundhedsret i Danmark. Vi yder 360˚ juridisk rådgivning, bl.a. indenfor: