K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Finn Altschuler, Peter Jakobsen

Som psykolog er man underlagt en række regler, der har til formål at sikre både psykologen og klienterne.

Hvilke regler og retningslinjer der er gældende, afhænger i høj grad af, om man har sit virke indenfor eller udenfor sundhedssektoren, samt om arbejdet er omfattet af den gældende overenskomst for psykologhjælp.

GALST & ALTSCHULER Sundhedsretsadvokater yder rådgivning til psykologer og autoriserede psykologer i forbindelse med etablering af praksis, valg af praksisform, køb og salg af praksis og ophør af praksis. Vi rådgiver indenfor alle juridiske områder, sådan virksomhed møder, herunder erhvervslejeret, persondataret og ansættelsesret, autorisationssager, oprettelse af interessentskabs- og samarbejdsaftaler, ejeraftaler, generationsskifteaftaler, opløsning af interessentskaber m.v.