K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Finn Altschuler, Peter Jakobsen

GALST & ALTSCHULER Sundhedsretsadvokater yder rådgivning til kiropraktorer i forbindelse med bl.a. etablering af praksis, køb og salg af praksis og ophør af praksis. Vi rådgiver indenfor alle juridiske områder, sådan virksomhed møder, herunder erhvervslejeret, persondataret og ansættelsesret, autorisationssager, oprettelse af interessentskabs- og samarbejdsaftaler, ejeraftaler, generationsskifteaftaler, opløsning af interessentskaber m.v.