K2 item: Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Finn Altschuler, Peter Jakobsen

Kiropraktik er af stor betydning for sundhedsvæsenets samlede effektivitet og kvalitet.

Kiropraktorpraksis er en særlig type virksomhed, som agerer på markedsvilkår og under samme grundvilkår, som erhvervslivet. Samtidig er drift af kiropraktorpraksis kendetegnet ved en stærk grad af særregulering. Sundhedsloven, autorisationsloven, overenskomsten, kvalitetsstandarder og GDPR for blot at nævne nogle. Dertil kommer organisationsstrukturen med Overenskomst om kiropraktik indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktorforening. Den praktiserende kiropraktor virker tværfagligt som få andre sundhedspersoner i samarbejdet med alment praktiserende læger, fysioterapeuter, speciallægepraksis, kommunale sundhedstilbud og hospitalsafdelinger.

Der er meget at holde styr på, og det stiller krav om indsigt ikke bare til den praktiserende kiropraktor som virksomhedsejer men også til den advokat, der rådgiver om juridiske forhold indenfor kiropraktorpraksis.


GALST & ALTSCHULER Sundhedsretsadvokater er det mest specialiserede advokatkontor inden for sundhedsret i Danmark. Vi yder 360˚ juridisk rådgivning, bl.a. indenfor: